18 januari 2022Statement Ad Alliance n.a.v. aantijgingen BOOS rond The voice of Holland

Terug naar overzicht

In verband met de aantijgingen van het programma BOOS over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom The voice of Holland, kun je via deze link in het statement van RTL lezen welke stappen er worden genomen. De uitzendingen van The voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior worden vooralsnog opgeschort tot er meer duidelijk is. Op het tijdstip van The voice of Holland wordt vanaf aanstaande vrijdag I Can See Your Voice uitgezonden.

Uiteraard heeft RTL nauw contact met alle stakeholders en wij staan in verbinding met de sponsoren van The Voice. Prioriteit is nu dat de feiten op tafel komen via het onderzoek door ITV. We blijven benadrukken dat iedereen op een veilige en fijne manier zijn of haar werk moet kunnen doen.