14 februari 2023Mediapact Respectvol Samenwerken

Vandaag is aangekondigd dat RTL samen met NPO, EMG, NEP, NCP en Talpa Network binnen de audiovisuele sector een convenant heeft getekend tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en om gezamenlijk zorg te dragen voor een veilige werkomgeving binnen de hele mediaketen; het Mediapact Respectvol Samenwerken.  

Het Mediapact Respectvol Samenwerken is een branchebreed initiatief waar alle betrokken partijen voor de lange termijn in investeren. Naast de stappen die door de afzonderlijke organisaties al zijn gezet, zoals aansluiting bij Mores.online, het aanbieden van bewustwordingstrainingen en het benadrukken van de aanwezigheid van interne en externe vertrouwenspersonen, gaat de mediasector zich hiermee nog sterker maken voor de veiligheid van alle medewerkers van producenten, zenders en facilitaire bedrijven tot deelnemers, freelancers, gasten en andere betrokkenen, op elk niveau en in elke schakel van de keten. Juist op de momenten dat de verschillende partijen samenkomen, is eenduidigheid over gewenst gedrag enorm belangrijk. Zo kan iedereen in een veilige werkomgeving samenwerken en zich gesteund voelen om ongewenst gedrag niet te accepteren, te kunnen corrigeren en te melden.

Door doorlopend het gesprek met elkaar aan te gaan, dilemma’s te delen, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren wordt een verandering in gang gezet. De eerste concrete acties die als mediabranche worden opgepakt, komen voort uit drie belangrijke thema’s: training, bewustwording en gezamenlijke verantwoording. Uiteraard kunnen andere partijen zich ook aansluiten bij dit initiatief. Op de website www.respectvolsamenwerken.nl vind je meer informatie en een videoboodschap van alle initiatiefnemers van het Mediapact.

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij Ad Alliance.