Spot- en Special AdvertisingCharipakketten

Charitatieve instellingen kunnen campagnes inkopen bij Ad Alliance conform het reguliere beleid en de Inkoopmogelijkheden 2022. Daarnaast hebben charitatieve instellingen de mogelijkheid om een aantal producten tegen een speciaal tarief in te kopen.

Bij onze Doelgroeppakketten bieden wij voor non-profit organisaties een speciaal laag basistarief van € 378 aan, waarop vervolgens onderstaande productindexen van toepassing zijn. Daarnaast zijn de reguliere doelgroep-, maand-, en marktindexen van toepassing die gelden voor de reguliere doelgroeppakketten.

Mail of bel je contactpersoon voor meer informatie.

Download de Ad Alliance Charitatieve Instellingen Ratecard 2022.pdf (314,76 KB)

Inkoopmogelijkheden

Chari Doelgroeppakket Plus

 • Productindex: 111
 • Voor dit pakket geldt een basisprijs van € 378
 • RTL 4, RTL 5 en een selectie van passende full audit zenders
 • Minimaal aantal GRP’s: 15.
 • Voor meer informatie over zenderinzet bekijk de indicatieve zenderverdeling op de site.

Chari Doelgroeppakket

 • Productindex: 100
 • Voor dit pakket geldt een basisprijs van € 378
 • Een selectie van passende thematische full audit en light zenders
 • Minimaal aantal GRP’s: 15.
 • Voor meer informatie over zenderinzet bekijk de indicatieve zenderverdeling op de site.
 • Sturing naar tijdvak bij is mogelijk: primetime, promillage en kansspel. Hiervoor rekenen we een toeslag van 10%.

Chari Doelgroeppakket light

 • Productindex: 78
 • Voor dit pakket geldt een basisprijs € 378
 • Een selectie van de light zenders
 • Minimaal aantal GRP’s: 5.
 • Voor meer informatie over zenderinzet bekijk de indicatieve zenderverdeling op de site.
 • Sturing naar tijdvak bij is mogelijk: primetime, promillage en kansspel. Hiervoor rekenen we een toeslag van 10%.

Chari Kidspakket

Met het Chari Kidspakket kan met een lage basisprijs ingekocht worden
 • Basisprijs januari € 60 (incl productindex)
 • Basisprijs februari € 70 (incl productindex)
 • Basisprijs maart € 100 (incl productindex)
 • Basisprijs vanaf april € 122 (incl productindex)
 • Een selectie van passende kinderzenders

De productindex is reeds in deze prijs verwerkt, de overige in de inkoopvoorwaarden vermelde indexen zijn wel van toepassing.

Charitatief Online Video

Voor online video bieden wij onderstaande speciale CPM tarieven
 • Run of Ad Alliance: € 17
 • Run of Kids: € 15

De spotlengte- en overige op de tariefkaart vermelde indexen zijn van toepassing bij de inkoop van charitatief online video.

Overige voorwaarden charitatieve pakketten

 • De charitatieve instelling dient te beschikken over een CBF-keurmerk.
 • Campagnes ingekocht via een charitatief pakket tellen mee voor het totale commitment van de adverteerder.
 • De productindex is in de prijs van de charitatieve Doelgroep- en Kidspakketten verwerkt, de overige in de inkoopvoorwaarden vermelde indices zijn wel van toepassing
 • De spotlengte- en overige op de tariefkaart vermelde indices zijn van toepassing bij de inkoop
 • Ad Alliance heeft het recht om commercials te weigeren.
 • Onder voorbehoud van beschikbaarheid advertentieruimte.
 • Hierboven genoemde bedragen zijn netto en exclusief BTW.

Nog geen vast contactpersoon? Neem contact op met ons New Business Team.

Sales
Mail ons