Voorwaarden & SpecificatiesVerwerkersvoorwaarden mediabureaus

Terug naar overzicht

Deze verwerkersvoorwaarden zijn van toepassing indien en voor zover een mediabureau of adverteerder (Verwerker) in het kader van een overeenkomst met Ad Alliance inzake de inkoop van (online) advertenties persoonsgegevens van gebruikers van een Digitaal Platform verwerkt. Verwerker verplicht zich hierbij deze persoonsgegevens uitsluiten te verwerken volgens de onderhavige voorwaarden (Verwerkersvoorwaarden) en met inachtneming van de bepalingen van de EU Verordening 2016/679, EU Richtlijn 2002/58/EC en overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving (AVG). Mail of bel je contactpersoon voor meer informatie.

Verwerkersvoorwaarden mediabureaus.pdf (161,83 KB)

Bekijk ook deze gerelateerde informatie.

Voorwaarden & Specificaties

Algemene Voorwaarden

Vind hier de Algemene Voorwaarden Verkoop Advertentieruimte en Brand Partnerships Ad Alliance (NL/EN)

Vragen? Neem contact op voor meer informatie.

Mail ons