Spot- en Special AdvertisingInkoopsystematiek

Voor de inkoop van spotzendtijd spreken we in het mediacontract twee netto basisprijzen per GRP af: een content en tijdvak basisprijs. De content basisprijs geldt voor specifieke inkoopvormen en Sturing Vast. De tijdvak basisprijs is bedoeld voor tijdvak-, doelgroep- en themapakketten. De maanden hebben een eigen maandindex en onze diverse inkoopopties hebben een eigen productindex. Welke inkoopvorm jij kiest, bepaalt de hiërarchie van de indeling. We spreken alle doelgroepindexen af in het contract.  Voor een goede balans in vraag en aanbod publiceren we maandelijks op onze site per product een marktindex.

inkoopsystematiek 2024
inkoopsystematiek 2024

Marktindexen kunnen per product variëren van 85 tot en met 120 en worden maandelijks gepubliceerd op www.adalliance.nl

Voorbeeld:
Een klant heeft een netto content basisprijs van € 1000. Deze klant wil een Sturing Vast Pakket inkopen op de doelgroep huishoudverantwoordelijke 25-54 jaar in de maand maart voor een commercial van 20 seconden. De marktindex voor maart staat op 100.
Berekening netto content basisprijs (€ 1000) * doelgroep index huishoudverantwoordelijke 25-54 (93) * maandindex maart (109) * productindex Sturing Vast Pakket (130) * marktindex (100) * spotlengte-index 20 seconden (75) = GRP-maandprijs (€ 988)

Mail of bel je contactpersoon voor meer informatie.

Nog geen vast contactpersoon? Neem contact op met:

Mail ons