RatecardTV Spot

Van de grote massa tot aan een specifieke doelgroep, het uitgebreide zenderaanbod van Ad Alliance bereikt miljoenen Nederlanders per week. Voor elke doelgroep, voor elk budget, bieden wij een voorstel op maat. Voor de inkoop van spotzendtijd spreken we in het mediacontract twee netto basisprijzen per GRP af: een content en tijdvak basisprijs. De content basisprijs geldt voor specifieke inkoopvormen en Sturing Vast. De tijdvak basisprijs is bedoeld voor tijdvak-, doelgroep- en themapakketten. De maanden hebben een eigen maandindex en onze diverse inkoopopties hebben een eigen productindex. Welke inkoopvorm jij kiest, bepaalt de hiërarchie van de indeling. We spreken de doelgroepindexen af in het contract. Voor een goede balans in vraag en aanbod publiceren we maandelijks op onze site per product een marktindex.

Download de Ad Alliance ratecard 2023 TV spot en special advertising.pdf (2,04 MB)

Bekijk ook deze gerelateerde informatie.

Nog geen vast contactpersoon? Neem contact op met ons New Business Team.

Sales
Mail ons