Voorwaarden & SpecificatiesSpelregels en Richtlijnen voor Billboards en Breakbumpers

Een sponsorvermelding op billboards en breakbumpers dient ter informatie van de kijkers. De kijker moet duidelijk worden gewezen op het bestaan van een sponsorovereenkomst. Billboards worden aan het begin en/of aan het einde van een programma geplaatst. Breakbumpers worden aan het begin en/of einde van een programmaonderbrekend reclameblok geplaatst. Billboards en breakbumpers zijn géén commercials en vallen onder een ander regime dan commercials. Om misverstanden en onduidelijkheden over de invulling van billboards en breakbumpers te voorkomen raden we aan om onderstaande spelregels en richtlijnen in acht te nemen voordat productiekosten worden gemaakt. Ad Alliance B.V. (hierna te noemen: Ad Alliance) en de exploitanten van de Zenders en/of de Digitale platforms die door Ad Alliance commercieel worden vertegenwoordigd, hebben, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, de volgende spelregels en richtlijnen opgesteld voor de desbetreffende Zenders en/of de Digitale platforms. Mail of bel je contactpersoon voor meer informatie.

Rules of Play and Guidelines for Billboards and Breakbumpers Brand Partnerships Ad Alliance

Sponsor displays on billboards and breakbumpers serve to inform viewers, to whom the existence of a sponsor agreement must explicitly be pointed out. Billboards are placed at the beginning and/or end of programmes, whereas breakbumpers are placed at the beginning and/or end of commercial breaks. Billboards and breakbumpers are not commercials and are covered by a regime
that differs from that of commercials. In order to avoid any misunderstanding or unclarity about the use of billboards and breakbumpers, you are advised to observe the rules of play and guidelines below before incurring any production costs. Ad Alliance B.V. (hereinafter referred to as “Ad Alliance”) and the operators of the Channels and/or Digital Platforms that are represented commercially by Ad Alliance, have drawn up the following rules of play and guidelines for the Channels and/or Digital Platforms concerned, such with due observance of the laws and regulations applicable.

Spelregels-en-Richtlijnen-voor-Billboards-en-Breakbumpers-Brand-Partnerships-Ad-Alliance-januari-2024.pdf (127,04 KB) Rules-of-Play-and-Guidelines-for-Billboards-and-Breakbumpers-Brand-Partnerships-Ad-Alliance-January-2024.pdf (111,53 KB)

Bekijk ook dit gerelateerd onderzoek.

Onderzoek
billboarding,billboard,merkbekendheid,billboardcampagne

Impact van billboarding

Wat is het effect van de inzet van billboarding op spontane en geholpen merkbekendheid?...

Onderzoek
inhaakbillboard,inhaakbillboards,merkeffect,merkherinnering

Impact van inhaakbillboards

Uit onderzoek blijkt dat inhaakbillboards positiever beoordeeld worden dan reguliere billboards. Ook worden ze...

Bekijk ook deze gerelateerde informatie.

Billboarding

Programmapakketten

Van wonen tot food en van mannen/vrouwenseries tot crime.

Vragen? Neem contact op voor meer informatie.

Mail ons